Tommy Nordberg

Tommy Nordberg
Kandiderar för:
Jomala
E-post:
nordberg.consulting@gmail.com
Telefon:
0457-3832668
Utbildning:
Ekonomie magister Åbo Akademi
Arbetar som:
Konsult, egen företagare
Fritidsintressen:
Fiske, jakt, golf, skådespeleri
Lagtingsvalet:
184
Kommunalval:
535

Det här vill jag jobba för: 
Förbättra förutsättningarna för företagande på Åland, Levande landsbygd och skärgård, Bevarande av fågeljakten, Smarta lösningar för miljön, Det offentliga Ålands svenskspråkighet, Effektivt fungerande offentlig sektor, Självstyrelsen skall utvecklas för Ålands bästa, Åland skall vara självförsörjande på så många områden som möjligt där det är ändamålsenligt, Individens rättigheter och skyldigheter.