Tom Henriksson

Tom Henriksson
Kandiderar för:
Finström
E-post:
tom.henriksson@aland.net
Telefon:
040-8479444
Utbildning:
Företagsekonom
Arbetar som:
Företagare
Fritidsintressen:
Båt och friluftsliv, flyg, familjen
Lagtingsvalet:
162
Kommunalval:
513

Det här vill jag jobba för:
Ett långsiktigt tryggat samhälle på Åland samt en utveckling av de lokala företagens fortlevnad och välgång. Utan våra företag finns inget fungerande samhälle att erbjuda våra barn.