Stig-Göran Nyman

Stig-Göran Nyman
Kandiderar för:
Jomala
E-post:
nsg@aland.net
Telefon:
0457-5243630
Utbildning:
Sjöfartsläroverket
Arbetar som:
Fiskmästare
Fritidsintressen:
Fiske, Politik
Lagtingsvalet:
187
Kommunalval:
536

Det här vill jag jobba för:
En levande landsbygd och speciellt skärgården, ett fritt företagande, bevarande av svenska språket och utvecklande av självstyrelsen.