Pia Lundén

Pia Lundén
Kandiderar för:
Mariehamn
E-post:
pia.l@aland.net
Telefon:
040-7524574
Utbildning:
Studie- och yrkesvägledare / pedagogisk magister
Arbetar som:
Planeringsassistent
Fritidsintressen:
Måla, trädgård
Lagtingsvalet:
178
Kommunalval:
558

Det här vill jag jobba för:
Miljöfrågor, jämlikhet, allas lika rättigheter och värde.