Patrik Eriksson

Patrik Eriksson
Kandiderar för:
Lemland
E-post:
patrik.eriksson@mariehamn.ax
Telefon:
040-7061646
Utbildning:
Sociokant
Arbetar som:
Ledande ungdomsledare
Fritidsintressen:
Innebandy
Kommunalval:
530

Det här vill jag jobba för:
Att våra barn och unga ska ha det så bra som möjligt. Ett rikt föreningsliv är viktigt. En välfungerande barndagvård och skola. Fritidsverksamheten ska erbjuda varierande aktiviteter. Vi behöver även jobba för att minska kommunens klimatpåverkan.