Mats Sjöblom

Mats Sjöblom
Kandiderar för:
Geta
E-post:
danomatte@aland.net
Telefon:
0457-5958194
Utbildning:
Gymnasieutbildning inom Jordbruk
Arbetar som:
Jordbrukare/Entreprenör
Fritidsintressen:
FBK, Traktorpulling
Lagtingsvalet:
193

Det här vill jag jobba för:
Jordbruksfrågor, tredje sektorn (frivilliga som jobbar i det tysta)