Leif Karlsson

Leif Karlsson
Kandiderar för:
Finström
E-post:
lkarlsson49@gmail.com
Telefon:
0457-5707505
Utbildning:
Teknisk högskola Sjökapten
Arbetar som:
Pensionerad Sjökapten
Fritidsintressen:
Sport, natur och miljö
Lagtingsvalet:
173
Kommunalval:
508

Det här vill jag jobba för:
Sjöfart, Natur och miljö, Äldrevård, Skola, Barnomsorg, Förnybar energi, Skärgården.