Jan Salmén

Jan Salmén
Kandiderar för:
Saltvik
Adress:
Fremmanby
E-post:
karljanssons@aland.net
Telefon:
0457-5887423
Utbildning:
Driftledare och livets skola
Arbetar som:
Bonde
Fritidsintressen:
Friluftsliv och resor (tiden är tyvärr begränsad)
Lagtingsvalet:
190
Kommunalval:
529

Det här vill jag jobba för: 
Rättvisa i alla dess former på Åland. Självstyrelsens utveckling