Erica Sjöström

Erica Sjöström
Kandiderar för:
Mariehamn
E-post:
erica.sjostrom@aland.net
Telefon:
0457-5483938
Utbildning:
Fil.kand. i naturvetenskap, ledarskapsstudier
Arbetar som:
Miljöskyddsinspektör
Fritidsintressen:
Sticka, stugliv, resa, hundpromenader
Lagtingsvalet:
195
Kommunalval:
561

Det här vill jag jobba för:
Miljö och klimatfrågor. Allas lika rätt i samhället. Svenskspråkigt Åland. Utvecklad förvaltning. Rättsäkerhet. Ett jämlikt och jämställt samhälle. Bra hälso- och sjukvård. Omsorg om barn, äldre och individer med särskilda behov. Mer bioenergi och fossilfritt samhälle. Utvecklande utbildning. Ekonomisk utveckling på ett klimatsmart sätt.