Böge Holmberg

Böge Holmberg
Kandiderar för:
Mariehamn
E-post:
bgh@aland.net
Telefon:
040-5105457
Utbildning:
Maskinmästare
Arbetar som:
Pensionär
Fritidsintressen:
Familj, Jakt.
Lagtingsvalet:
165
Kommunalval:
555

Det här vill jag jobba för: 
Tekniska projekt.