Bjarne Blomster

Bjarne Blomster
Kandiderar för:
Mariehamn
E-post:
bjarne.blomster@aland.net
Telefon:
0457-3428896
Utbildning:
Merkant
Arbetar som:
Pensionerad företagsledare
Fritidsintressen:
Orientering och idrott
Kommunalval:
552

Det här vill jag jobba för:

Ökat trähusbyggande. Ökad bioenergianvändning. Miljöfrågor. Sport och fritidsaktiviteter.