Annika Hambrudd

Annika Hambrudd
Kandiderar för:
Jomala
E-post:
hamlar@aland.net
Telefon:
0457-3431786
Utbildning:
Socionom
Arbetar som:
Socialkurator
Fritidsintressen:
Motion, natur, hundar, fiske.
Lagtingsvalet:
160
Kommunalval:
529

Det här vill jag jobba för i kommunen: 

- Jomala ska ha en bra barnomsorg. Ett nytt daghem behövs i Möckelö strand. 
- Våra barn ska ha en bra skola att gå till. Vikingaåsens skola ska ha de utrymmen som de behöver.
- Våra äldre i kommunen ska tas om hand på ett tryggt sätt. Rönngården behöver byggas ut. 
- Jag står för socialt, ekonomiskt och socialt hållbart tänkande. 

Det här vill jag jobba för i lagtinget:

- Jag kommer fortsatt arbeta för kommunernas socialtjänst ska gå i hamn. 
- Förebyggande insatser samt tidigt stöd och hjälp gällande psykisk ohälsa. 
- Ett resurscentrum för hela Åland där skolpsykologer och skolkurator är samlade under samma tak.