Anna Holmström

Anna Holmström
Kandiderar för:
Mariehamn
E-post:
anna.h@aland.net
Telefon:
040-7355222
Fritidsintressen:
Segling, skidåkning, resor
Lagtingsvalet:
166
Kommunalval:
556

Det här vill jag jobba för: 
Skola, kommunerna, näringsliv, miljö, intern kontroll.