Anders T Karlsson

Anders T Karlsson
Kandiderar för:
Hammarland
Adress:
Bredbolstad
E-post:
gladeranders@aland.net
Telefon:
040-5046674
Utbildning:
Lantbrukstekniker
Arbetar som:
Butikschef
Fritidsintressen:
Jakt, fiske, politik
Lagtingsvalet:
172
Kommunalval:
527