Roger Nordlund

Utbildning: Ekonomi vid Åbo Akademi med tjänstemarknadsföring som huvudämne
Yrke: Politiker
Född: Jomala
Adress: Arensgränd 6, 22100 Mariehamn
Telefon: 0457 5221605
E-post: roger.nordlund@regeringen.ax
Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod: Medlem i självstyrelsepolitiska nämnden och ersättare i finans- och näringsutskottet.
Det här visste du inte om mig: Att träna karate var mitt stora intresse som tonåring