Verkställande utskott

Centerns centralstyrelse utser årligen ett verkställande utskott.

Verkställande utskottet sammanträder vid behov och dess främsta uppgift är att tillsammans med partisekreteraren förbereda centralstyrelsemötena, planera organisationen och sköta PR-frågor.

Verkställande utskott 2018

  • Veronica Thörnroos, ordförande
  • Anna Holmström, första vice ordförande
  • Mathias Sandberg, andra vice ordförande
  • Camilla Andersson
  • Annika Hambrudd
  • Mats Ekholm
  • Robert Mansén