Verkställande utskott

Centerns centralstyrelse utser årligen ett verkställande utskott.

Verkställande utskottet sammanträder vid behov och dess främsta uppgift är att tillsammans med partisekreteraren förbereda centralstyrelsemötena, planera organisationen och sköta PR-frågor. Ett nytt verkställande utskott kommer att utses på inkommande styrelsemöte.

Verkställande utskott 2020

  • Veronica Thörnroos, ordförande
  • Robert Mansénförsta vice ordförande
  • Anna Holmström, andra vice ordförande