Verkställande utskott

Centerns styrelse utser årligen ett verkställande utskott.

Verkställande utskottet sammanträder vid behov och dess främsta uppgift är att tillsammans med partisekreteraren förbereda Centerns styrelsemöten, planera organisationen och sköta PR-frågor. 

Verkställande utskott 2021

  • Veronica Thörnroos, ordförande
  • Robert Mansén, första vice ordförande
  • Anna Holmström, andra vice ordförande
  • Mats Ekholm
  • Leif Karlsson