Stadgar

Centerrörelsen på Åland startade i början av år 1976 och utmynnade småningom i Åländsk Center r.f. Stadgarna antogs i december 1977 och godkändes av justitieministeriet den 3 mars 1978. Stadgarna har reviderats år 1998, 2007 och nu senast  11 december 2013.