Ja tack till demokrati, din åsikt är viktig!

Vi vill att hela Åland ska leva. Oberoende om du väljer att bo i skärgården, på landsbygden eller i staden bör dagis och skola finnas inom rimligt avstånd, dricksvattnet vara rent och närmiljön trygg. Blir du sjuk ska du veta att du får hjälp, att någon tar hand om dig. Näringslivet är motorn för en fungerande arbetsmarknad som är både attraktiv, tillgänglig och öppen för ålänningar, gamla som nya. Vi ser en stor potential i distansarbete eftersom det ökar möjligheten för val av bostadsort. Kort och gott; vi vill fortsätta utveckla Åland och därmed fortsätta ta ansvar såsom vi tidigare gjort.

Lagtingsvalet 2015 blev som bekant en vändpunkt. Från en tidigare obruten era av regeringsansvar valde Liberalerna (också de med 7 mandat i lagtinget men något fler personligaröster än oss) att inleda regeringssamarbete med två av valets förlorare det vill säga Moderat samling (tappade 3 mandat) och socialdemokraterna (tappade ett mandat). Centerns frånvaro i regeringsställning talar nu sitt tydliga språk. Vi ser kraftiga inbesparingar inom hälso-och sjukvården, minskade landskapsandelar till kommunerna (och därmed till skola, dagis och åldringsvård).

I dagarna presenterades en tvångslagstiftning som innebär att landskapsregeringen med diktat och i stor brådska ritar om den åländskakommunkartan. Att de folkomröstningar som hållits i 6 av de åländska kommunerna samt remissutlåtandena från 15 kommuner säger Nej tack till tvångssammanslagningar väger tydligen lätt. Bland övriga remissinstanser finns både ris och ros angående regeringens tvångsplaner. De flesta anser att en förändrad kommunstruktur kan vara av godo men ger inget direkt stöd för förslaget om fyra kommuner. Från Centerns sida motsätter vi oss inte en förändrad kommunstruktur med anser att initiativet och drivet bör komma från kommunerna själva. Vi respekterar kommunernas självbestämmanderätt. Vi stöder varmt arbetet med kommunernas socialtjänst (KST) eftersom vi vet att det både ur ett individ- och kommunalt perspektiv är en klok lösning.

Relationerna till Helsingfors är kyligare än på länge. Trots ett kompakt motstånd är det viktigt att fortsätta relationsbygget. Svenska språkets ställning i det offentliga Finland är hotad och det blir allt svårare att få service på svenska. Förståelsen och respekten för självstyrelsen är försvagad. Vi vill ha resultat och därmed finns det ingen anledning att i att offentligt misskreditera presidenten och/eller den övriga statsmakten. För att kunna utveckla självstyrelsen och trygga klumpsumman behöver vi nu fler vänner än fiender i Helsinfors.

I oktober 2019 har vi åter ett kommunal- och lagtingsval. Vi kommer fortsätta jobba för att på bästa möjliga sätt trygga världens bästa vardag tillsammans med människor, företag, kommuner, myndigheter med flera. Så tack till dig som väljer att stöda oss genom att betala medlemsavgift. Du är varmt välkommen att ringa, maila eller varför inte kandidera för oss i kommande val alternativt ge förslag på lämpliga kandidater. Eller vill du på annat sätt hjälpa till i stort eller smått så är du alltid välkommen med.

Med vänlig hälsning,

Veronica Thörnroos

Ordförande för Åländsk Center

veronica.thornroos@lagtinget.ax

040-500 3374