Bli medlem!

Vi är tacksamma om du sympatiserar med oss. Vi är stolta om du röstar på oss. Vi försöker göra vårt bästa för att driva en politik som tillvaratar dina och övriga ålänningars intressen. Ju fler vi blir desto mer kan vi göra. Vi vill aktivera fler människor att delta i det dagliga politiska arbetet. Politiken har så stor betydelse för var och en att många fler duktiga och kloka människor borde göra sig hörda och delta i besluten.

Om du tycker att våra idéer stämmer ganska väl överens med dina, så varför inte gå med i vårt parti! Medlemsavgiften är 15 euro per år.

Du blir medlem genom att betala in 15 € till Centerns konto: ÅAB IBAN FI81 6601 0001 2101 29.  Kom ihåg att meddela namn och adress i samband med inbetalningen.

Det går också bra att kontakta oss på tel. +358 18 25360, +358 457 344 9000 eller e-posta oss på adressen centern@lagtinget.ax . Inga krav ställs på våra medlemmar - du kan vara passivt stödjande eller aktivt deltagande - du bestämmer själv. Och det är högt till tak!