Om Centern

Centern är partiet som med avstamp i det förgångna tagit sikte mot framtiden med fokus på hela Åland. Det är på många sätt uråländskt. Traditioner och vanans makt i all sin ära, men det gäller också att anpassa sig till nya förhållanden. Så har företagsvärlden gjort, så gör människor varje dag och så gör också partiet Åländsk Center.

Åländsk Center är ett borgerligt mittenparti som anser att ett blomstrande näringsliv är grunden för både den enskildes och samhällets utveckling. Vi är övertygade om att en gradvis utveckling av självstyrelsen är det bästa instrumentet för att hävda vår rätt till självbestämmande och därmed förbättra vårt samhälle.

Vi inom Åländsk Center jobbar för att Åland ska vara ett svenskspråkigt, dynamiskt och självstyrt örike med god miljö, trygghet och närhet till service, ett samhälle där alla är välkomna, jämställda, behövs och känner sig delaktiga. En plats där du kan påverka både din vardag och din framtid.

Åländsk Centers varumärke är en stabil och tydlig politik och våra viktigaste verktyg är engagemang och uthållighet. Vi har en pålitlig politisk plattform som grund för allt vårt utvecklingsarbete. Det är tryggt för både anhängare och medlemmar i andra partier att känna till vad partiets politik innebär. Det är viktigt för ett statsbärande parti. Näringslivet, familjerna och de enskilda ålänningarna ska veta var vi står och vart vi är på väg i de viktiga frågorna.