#världensbästavardag #tillsammans #framgång

Resurserna ska fördelas rättvist

Hela Åland ska leva. Landskapsandelssystemet är till för hela Ålands trygghet och skapar förutsättningar för tillväxt. Vi ska uppdatera systemet men vi glömmer aldrig att Åland är en helhet där alla delar är lika viktiga och lika värdefulla. Alltid.

Barnperspektivet bär vi ständigt med oss. De beslut vi fattar i dag ska hålla för de generationer som kommer. I praktiken betyder det att vi prioriterar barnomsorgen, små grupper, trygghet och daghem så nära hemmet som någonsin möjligt.

Trafik ska alltid gå att lita på

Öliv är fantastiskt, när transporterna fungerar. Centern arbetar för goda flygförbindelser mellan Åland och omvärlden, i första hand med Stockholm, Åbo och Helsingfors. Vi jobbar för för säkra trafiklösningar genom bland annat ytbeläggning och breddning av vägnätet i glesbygden, rondeller, gång- och cykelvägar med mera. Vi vill införa en fungerande kollektivtrafik som möjliggör arbetspendling såväl dag- som kvällstid.

Grönt är framtiden för Åland

Åland är den gröna ön i det blå havet. Den bilden ska förstärkas ytterligare. Östersjön och vår närmiljö ska skyddas och dricksvattentäkterna skötas. Vi arbetar för närproducerad mat, förnyelsebar energi och hållbar ekonomi. Centern vill att vårt örike ska vara en föregångare när det gäller grön utveckling, ett samhälle där vi med hjälp av energi från förnybara källor minimerar människans påverkan på naturen. Detta är också en viktig del i bygget av varumärket Åland och ett starkt argument i besöksnäringen och primärproduktionen.

Sidor