#världensbästavardag #tillsammans #framgång

Tack för era röster!

Valet är över för denna gång och vi säger tack för det förtroende ni visat oss. Tack för alla röster, tack till våra konkurrenter (utan vars hjälp det inte vore någon demokrati), tack till våra kandidater och tack till alla de valfunktionärer som gjorde det möjligt.

Vi är ödmjuka och tacksamma och lovar att göra allt vad vi kan för att även i fortsättningen göra Åland till ett tryggt, jämställt och tolerant landskap.

#världensbästavardag #roligtpåjobbet #2985viktigaarbetsgivare

Ungdomspolitiken

Ungdomarna utgör ett socialt kapital som behöver förvaltas – det är allas vår investering i framtiden. Det ska vara enkelt och lättillgängligt att göra sin röst hörd. Centern vill att ungdomar ska stimuleras till eget engagemang för sin egen utveckling och för samhällets bästa. Ungdomslokalerna är viktiga samlingspunkter i kommunerna. De åländska ungdomsorganisationerna ska stödas i uppgiften att upprätthålla naturliga samlingsplatser och aktiviteter även i glesbygden – till exempel ”skruvarplatser” för motorintresserade och replokaler för musikgrupper.

I dag den 9 oktober firar vi äggets dag

I Saltvik råder det inga tvivel. Äggen kommer före hönan. Här finns två framgångsrika hönsfarmare som förser hela Åland med härproducerade ägg. Ägg är nyttigt, billigt, näringsrikt och enkelt. Ägg är liv och livet börjar i Saltvik, som det gjort sedan stenåldern.

I dag firas äggets dag över hela världen. Ägget symboliserar början till allt och hälsosamt leverne. Centern gör likadant. Vi arbetar för att företagare i alla branscher ska kunna ägna sig åt att förverkliga sina idéer. Samhällsbygget sköter vi och lokala beslut är en framgångsfaktor.

#roligtpåjobbet #tillsammans #världensbästavardag

Svibybron är numera uppsnyggad och rensad från bråte. Centern ryckte på måndagen ut och genomförde sin årliga städinsats på slänterna till Ålands i särklass mest använda bro som utgör livlinan mellan Mariehamn och Jomala. Resultatet blev åtta säckar fyllda med plastflaskor, doftgranar, fläktremmar, däck, godispåsar, kotlettrester, parfymflaskor, plastlock i olika storlekar, en lång svart gummilist, nätvakor, musmattor, fiskedrag och mycket mer.

Speed-dating på Maxinge

Tack alla som tog er tid att stanna till och prata med oss på lördagens Speed-dating på Maxinge som var ett initiativ från vår Mari Rosenqvist! För oss som stod där var det trevligt att träffa er alla. Vi föreslog för Björn Wennström att Maxinge skall göra eventet till ett årligt återkommande, vilket är bra, eftersom många tycker att vi politiker är osynliga mellan valen.

Integration

Det åländska befolkningsunderlaget är otillräckligt för företagens snabba utveckling. Centern vill göra det lättare för företag att rekrytera arbetskraft utifrån. Det kräver att vi förstärker områden som attraherar inflyttning och gör det enklare att arbeta och bo i det åländska samhället. Åland ska vara attraktivt att flytta till och alla som vill bli ålänningar ska välkomnas och snabbt ges förutsättningar att fungera i vårt samhälle.

Vård och omsorg

Vi vill bibehålla och utveckla den goda standard vi har inom vård och omsorg. Alla vårdbehövande ska bemötas respektfullt och värdigt. Centern vill utveckla hemsjukvården och stöda hälsofrämjande vård. Personer med funktionsnedsättning måste visas respekt och lyhördhet genom att deras situation och behov lyfts upp på agendan. Vid vård utanför Åland ska patienten garanteras svenskspråkig service. Olycks- eller sjukdomsdrabbade på hela Åland ska alltid kunna erhålla akuttransport till vård.

Sidor