Val 2019

Tack för att du gjorde din röst hörd

Ett stort och ödmjukt tack för stödet vi fick i både lagtingsvalet och kommunalvalen. Vi kommer förvalta var endaste röst med omsorg och respekt och vi kommer lyssna på er.

En ökning med 2 mandat till 9 mandat i lagtingsvalet ger oss en möjlighet att bedriva en lyhörd politik och detta kommer vi också ha med oss in i regeringsförhandlingarna. Under 4 år i opposition har vi värnat och aktivt jobbat för den kommunala självstyrelsen, detta ser vi som en av orsakerna att Centern också gått fram i kommunerna runt om på Åland.