Trafik-skärgården

Trafiken är skärgårdens livsnerv

Det har sagt många gånger tidigare men tål att upprepas, trafiken är skärgårdens livsnerv. Det är också en av orsakerna till att Centern har varit med i det konkreta arbetet för att skapa så goda förutsättningar för skärgårdstrafiken som möjligt. Som exempel kan nämnas fleråriga turlistor, ett utvecklat bokningssystem (som ännu kan bli bättre) , driftsprivatisering med inbesparingar om cirka 3 miljoner per år samt  kortrutt i skärgården.