sommarting

Sommarting om maten vi odlar

Alla måste ha mat men det har blivit allt svårare att producera livsmedel på ett ekonomiskt hållbart vis. Läget är på sina håll desperat och alla söker lösningar på den finansiella härdsmälta som drabbat primärnäringarna. Detta berör hela Åland, alla företagare och hur vi vill och kan fortsätta utveckla självstyrelsen. Åländsk Center ägnar därför årets sommarting åt denna bransch som borde vara stark men på många sätt är skör. Även Nya Åland har lyft frågan om jordbrukets överlevnad på ledarplats.