Självstyrelsen- reformer-prioriteringar

Självstyrelsen vittrar sönder

Den åländska självstyrelsen är under hård press från Helsingfors till följd av finländska samhällsreformer. Detta står i strid med rättssamhällets principer och Rule of Law som stadgar att lagar ska följas och ingångna avtal ska hållas. Alla dessa utmaningar borde ha krävt fullt fokus från första dag som Ålands nuvarande landskapsregering tillträdde för drygt ett år sedan. Istället har LR agerat mot den kommunala självstyrelsen på samma sätt som den finländska regeringen nu gör mot hela Åland.