Relation Finland- Kunskap självstyrelsen

Brysselmodellen i Helsingfors

Efter alla motgångar som Åland haft det senaste året i förhållandet till regeringen och ministerierna i Helsingfors finns det orsak att fundera på hela systemet. Det är uppenbart att kunskapen om självstyrelsesystemet rent generellt redan under en längre tid successivt minskat i statsapparaten. I samma takt minskar också kunskaperna i svenska. Det här i kombination med att landet genomlever en allvarlig och långvarig ekonomisk kris gör att alla tjänstemän är ansträngda till det yttersta med "egna ärenden", vilket gör att de åländska ärendena prioriteras ner.