Psykisk ohälsa-barn och unga-kompetens

Vi lyssnar på kompetensen

Psykologföreningen m.fl. hade ett upprop i Ålandstidningen den 30/1 om behovet av en primärvårdspsykolog för barn och ungdomar i åldern 7 till 17 år. Undertecknare av uppropet är människor som jobbar både i våra kommuner, landskapet, tredje- och privata sektorn. Människor med bred kompetens och kunskap inom området har kommit fram till ett konkret förslag för att förebygga lindring och måttlig psykisk ohälsa. Vi inom Åländsk Center stöder uppropet. Det behövs en psykolog tjänst inom primärvården för åldersgruppen 7 till 17 år.