Nyheter

Skattehöjningen är ingen lösning

Finland har under många år försökt stävja den negativa statsekonomin genom skattehöjningar. Vilket medfört att köpkraften minskat som i sin tur medfört ökad arbetslöshet och som sedan minskar skatteinkomsterna och ökar arbetslöshetskostnaderna. Skattehöjningarna medfört en negativ ekonomisk spiral för samhället som sedan tär på vår välfärd såsom sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg.Landskapet Åland har som bekant ännu ingen skuldsättning men brottas ändå med årliga underskott. Åland är nu ungefär i samma ekonomiska situation som Finland var för ca 15 år sedan.

Bra jobbat hela Åland!

Beskedet att Chipsfabriken blir kvar i Haraldsby är en lättnad för alla inblandade, det vill säga hela Åland. Förutom de direkta arbetsplatserna i fabriken och bland jordbrukarna är de sysselsättningsmässiga kringeffekterna betydande. Åkerier, rederier, verkstäder och entreprenörer är i många avseenden beroende av fabriken för sin verksamhet. Sedan beskedet om samarbetsförhandlingarna kom i februari har ett intensivt och brett förankrat arbete pågått för att i minsta detalj se över den rådande kostnadsstruktur som företag verkar under.

Regeringen sviker Åland

Beskedet att republiken Finland väljer att bortse från ett riksdagsbeslut och en sedan flera år tillbaka gemensam hållning i vindkraftstödet till Åland är dessvärre unikt. Aldrig tidigare i självstyrelsens historia har Finland och dess företrädare brutit ett ingånget avtal. Detta är bekymmersamt och ett svek gentemot näringslivet och de investerare som jobbat hårt för att skapa hållbara energilösningar.

Hela Åland behöver Chipsfabriken

Beskedet att Orkla inleder samarbetsförhandlingar med de anställda på Chipsfabriken i Haraldsby berör i förlängningen hela Åland. Förutom de direkta arbetsplatserna i fabriken och bland jordbrukarna är kringeffekterna betydande. Åkerier, rederier, verkstäder och entreprenörer är några exempel på underleverantörer som är beroende av Chipsfabriken för sin verksamhet.

Vi uppdaterar hemsidan

Mycket nytt har hänt sedan valet i oktober 2015. Detta vill vi givetvis berätta och informera kring. Vi håller som bäst på att uppdatera hemsidan och kommer inom februari månad vara klara med arbetet. Vi ber vänligen om överseende med att vissa delar av materialet är föråldrat och viss information saknas. Vill Du veta något eller tycker Du att något saknas på hemsidan, ta gärna kontakt på centern@lagtinget.ax. Ha en bra dag!