Lagtinget

Minskade kostnader för Åland

Halvårsuppföljningen av budgeten, som infördes för första gången i fjol på uppmaning av finans- och näringsutskottet, visar att de offentliga utgifterna minskat något. Dels beror detta på att PAF-medel använts till olika projekt men mest handlar det om kostnadsinbesparingar inom Ålands gymnasium och infrastrukturavdelningen. Pensionsutbetalningarna steg också något. Till följd av försiktighet när det gäller att genomföra investeringar har de likvida medlen per den sista juni vuxit med 0,7 miljoner euro till knappt 56 miljoner euro.

Ekonomin fortsätter att krympa

Den andra tilläggsbudgeten som just nu behandlas i finans- och näringsutskottet inleds med en allmän skrivning som kortfattat beskriver det ekonomiska läget i Finland som spänt. I den bästa av världar kan en måttlig svängning uppåt äga rum efter mitten av detta år. Om det inte gör det, vilket ter sig troligast, kan vi notera tredje året i följd helt utan tillväxt i Finland. Det är såklart dåliga nyheter även för Åland vars 0,45 procents klumpsumma är direkt kopplad till hur bra det går för Finland.

Nästa vecka: debatt om tilläggsbudgeten

Det råder på flera sätt hela havet stormar när det handlar om årets andra tilläggsbudget som lämnades till lagtinget under veckan som gick. På måndag ska tilläggsbudgeten debatteras med början kl 13.00. Det lär bli många åsikter kring varför Åva-Jurmoprojektet är struket och hur det ska gå med den gamla Vårdöbron. För Centerns vidkommande är frågorna inte svåra. När det gäller Brändö-Åva är det omsorgen om hela Åland och den gemensamma ekonomin som sätter stopp. När det handlar om Vårdöbron står partiet fast vid att en ny bro är att föredra framför att renovera den gamla.

Harry vädjade om samförstånd

Man kan strida om mycket i Ålands lagting, det ska gudarna veta. Men när det gäller grundläggande värden som hembygdsrätten, jordförvärvsrätten och näringsrätten är läget ganska känsligt. När förslaget till ny hembygdsrätt debatterades i onsdags vädjade Harry Jansson om ett samförstånd kring dessa för självstyrelsens framtid så avgörande frågor. ”Inte minst i samband med EU-inträdet framgick det väldigt tydligt att dessa tre frågor ska vi bara röra om vi måste och i sådana fall med minsta möjliga förändringar”, sade Jansson.

Så kan Åland bli ett hållbart samhälle

I onsdags debatterades den stora rapporten Omställning Åland och det betänkande som finans- och näringsutskottet levererat. Det råder såklart många åsikter om hur Åland ska se ut år 2051 men utskottet understryker ändå vikten av att försöka. ”Vi vill kombinera nödvändigheten av att bygga ett hållbart samhälle med möjligheterna i vårt näringsliv. Vi tror inte vi kan nå målet utan att samtidigt tjäna pengar.

Nu kan avbyteriet privatiseras

Arbetet har pågått många år men nu närmar sig målet. Om lagtinget godkänner finans- och näringsutskottets betänkande nästa vecka går arbetet vidare. Det betyder möjligheter för driftiga företagare som är villiga att bli avbytare, kanske på heltid, kanske som stöd till andra uppdrag. Hittills har ansvaret för denna service, som använts allt mindre, vilat på näringsavdelningen vilket abslut inte varit ändamålsenligt. Tack vare Centern finns dock ingen tidsbegränsning på det system som börjar gälla från årsskiftet.

Veckan som gått

Under veckan som gått har den första tilläggsbudgeten nått offentligheten och satt fart på debatten. Extra hett har planerna på att skjuta fram investeringen i Åva Jurmo varit samt hur det egentligen ska gå med den rackliga Vårdöbron. Under veckan har även fjolårets årsberättelse diskuterats och privatiseringen av avbytarservicen har gått igenom finans- och näringsutskottet.

Arbetet med KST går också vidare

Det råder lite olika meningar om det fortsatta arbetet med Kommunernas socialtjänst (KST) och dess förverkligande. Kommunerna står på olika sidor, beroende på om de för ögonblicket uppfattar sig själva som förlorare eller vinnare. I lagtinget och i våra roller som företrädare för hela Åland kan vi inte låta sådant stoppa reformen. Är man ålänning och hamnar i problem ska man kunna lita på att få samma behandling oberoende av vilken kommun du för ögonblicket råka bo i. Det handlar om Centerrörelsens värdeord frihet, trygghet och hållbarhet. Folk ska behandlas lika!

I veckan kommer tilläggsbudgeten

Veckan som kommer blir även den spännande. Då landar den första tilläggsbudgeten för året på lagtingets bord med förslag som helt säkert kommer att väcka uppståendelse och mycket känslor, inte minst när det gäller investeringarna i skärgården. Från Centerns sida har vi låtit två väldigt viktiga fakta genomlysa våra beslut: 1. Vi försöker alltid och hela tiden se till hela Ålands bästa. 2. Vi måste anpassa munnen efter matsäcken och vi måste inse att det läge som rådde för tio år sedan är något helt annat i dag. Pennningströmmen finns inte mer.

Trepartimöte om handlingsprogram och skärgår

Under i stort sett hela torsdagen möttes de tre partierna som utgör dagens landskapsregering för att dels diskutera regeringsprogrammet och vad som gjorts/inte gjorts och dels bena ut problematiken kring de stora investeringar som krävs i skärgårdstrafiken. När det gäller regeringsprogrammet ligger självklart mycket i betraktarens egna ögon hur framgångsrikt man tycker regerandet har varit. Från Centerns sida har vi vunnit vissa strider och tvingats kompromissa i andra, det är livet som ett av tre regerande partier.

Sidor