Lagtinget

Framtidens näringsliv under lupp

Både måndagens och onsdagens plenum ägnades till stor del åt oppositionens spörsmål om landskapsregeringens ”närings- och arbetsmarknadspolitik”. Spörsmålet baserades på slutsatsen att ”samtliga kurvor” pekar åt fel håll för Åland just nu och avslutades med frågan vilka konkreta sysselsättnings- och tillväxtfrämjande näringspolitiska åtgärder LR avser vidta. Som vanligt ligger graden av problem i betraktarens egna ögon.

Viktigt kring Tehystrejken

I dag torsdag går Tehy i strejk vilket är det allvarligaste som hänt Åland på många år. Det är viktigt att i detta skede ha is i magen och låta förhandlingarna ske under övervakning av riksförlikningsman Esa Lonka. Det är också viktigt att minnas att ÅHS i dag står för 47 procent av landskapets verksamhetsutgifter och därmed måste kontrolleras noga. Vi har också att hantera det faktum att det finns andra fackförbund som garanterat kräver samma eventuella höjningar som Tehyiterna kräver.

Gruppledare Runar vann budgetdebatten

Centerns gruppledare Runar Karlsson satte på flera sätt tonen i tisdagens stora budgetdebatt genom att lyfta fram vikten av att ständigt tänka på Hela Åland, jämställdhet och trygghet. Han påminde om att regeringen och finansminister Roger Nordlund i sitt budgetarbete skapat viktiga reformer och ny struktur på budgeten vilket på sikt gör det enklare att begripa den ekonomiska verkligheten. Karlsson påminde om att budgeten fortfarande visar på ett underskott om 8,8 miljoner euro om alla planerade investeringar genomförs.

Budgetdebatten: Skattetrycket är lägre på Åland

I sin övergripande presentation av budgeten lyfte finansministern och vicelantrådet Roger Nordlund fram vikten av att hålla igång det åländska näringslivet. Det krävs framgångsrika företag för att upprätthålla skatteintäkterna och skapa arbetsplatser på Åland. Vår välfärd är alltjämt stor och skattetrycket på medborgarna är i storleksordningen två procentenheter mindre på Åland än i övriga Finland, vilket är viktigt att ständigt hålla i minnet i samhällsbygget.

Vårdöbron skakade regeringen

Man måste inte vara broingenjör för att begripa effekterna av den debatt som just nu pågår i lagtinget. Enkelt uttryckt har Centern tillsammans med socialdemokraterna på basen av de utredningar och expertutlåtanden som inkommit valt spåret att bygga en ny bro för att säkra hela norra Ålands infrastruktur. Det vill av självklara skäl inte oppositionen i form av Liberalerna och Ålands framtid göra.

Den digitala framtiden

Det är ett faktum att den digitala utvecklingen inom det offentliga Åland är eftersatt under alldeles för lång tid. Detta ter sig extra ironiskt med tanke på att det privata näringslivet med Crosskey, PAF, Carus med flera ligger i den digitala utvecklingens absoluta framkant. Hur som helst får det aldrig vara för sent att börja och därför föreslår landskapsregeringen och finansminister Roger Nordlund att man lånar ut drygt 1,5 miljoner euro till ett nybildat bolaget som får till uppgift att genomföra planerna i verkligheten.

Privatisering av avbytarservicen

Tillsammans med LBU-programmet har LR.s fortsatta stöd till avbytarverksamheten som bekant varit en tuff nöt att knäcka för Centern. I likhet med LBU, där det tack vare Centerns insatser tillkom 3,5 M€ under programperioden, har dock Centern uppnått ett slutresultat som är försvarbart. Vi har inte bara lyckats stoppa förslaget om att avbytarstödet ska avvecklas på sikt. Därtill blir neddragningen av avbytarstödet marginellt jämfört med de ursprungliga planerna i o m att anslaget mer än fördubblats jämfört med den omtalade omställningsbudgeten från 2012.

Vårdöbron blir en stridsfråga

Trots att den planerade investeringen i den nya Vårdöbron inte är väldig, i förhållande till hela Ålandsbudgeten, är känslorna starka kring projektet. Hittills är det bara Centern och socialdemokraterna som följt experternas råd att det klokaste i detta skede är att bygga en helt ny bro istället för att riskera en lång och troligen både svår och dyr renovering av den gamla. Moderater, liberaler och Ålands framtid menar att deras utredningar visar att en renoverad bro är det mest ekonomiska. Några namngivna experter, bevis eller ens trovärdiga utredningar har än så långe inte presenterats.

Sidor