Lagtinget

Tehystrejen är över

Det är en stor lättnad för alla inblandade att Tehystrejken fick ett slut. Alla är nu tillbaka på jobb och arbetet med att återskapa arbetsglädjen och kamratskapen mellan kolleger pågår som bäst. Runar Karlsson sitter med i ÅHS styrelse och har arbetat hårt med att göra tiden efter konflikten så konstruktiv som någonsin är möjligt.

Ålandskommittén allt närmare mål

Samtidigt som den dagliga politiken rullar vidare i Ålands lagting pågår, oftast i Helsingfors, arbetet med den tredje revisionen av självstyrelselagen från år 1922. För Centerns vidkommande är det Harry Jansson som deltar i arbetet som pågått de senaste två åren och som nu i december når ett första delmål. Därefter står det klart hur den fortsatta färden ska gå till

Grönt ljus för landskapets näringspolitik

I måndags blev det omröstning om landskapets näringspoltiik i kölvattnet till den näringsdebatt som hölls i lagtinget förra veckan. Oppositionen höll ihop liksom regeringspartierna. Näringspolitik är såklart viktigt men det är ute på marknaderna och i affärandet som det riktiga arbetet ska ske. Enligt den senaste ÅSUB-rapporten finns i dag 13.931 sysselsatta personer på Åland, 7.099 kvinnor och 6.832 män. De branscher som sysselsätter flest personer är vård och omsorg; sociala tjänster med 2.673 personer följt av transport och magasinering med 1.641 personer.

Nu ska det bli lag om familjehem

Redan från början av nästa år kommer en helt ny lag om familjehem att träda i kraft på Åland. Lagen är av blankettlagskaraktär och har tagits i bruk i snabb ordning. Grundetanken med den nya lagen är att göra det enklare och tydligare att ta hand om barn vars biologiska föräldrar av olika skäl inte kan hantera föräldraskapet. Social- och miljöutskottet och Runar Karlsson har hanterat lagförslaget i snabb ordning.

Förslag om produktionsstöd till vindkraft

I dag kan Åland till 20-25 procent försörja sig på egen vindkraft. I morgon, om det lagförslag som just nu finns i lagtinget godkänns, kan självförsörjningsgraden bli mellan 60-70 procent. Kostnaden för Åland blir 18 miljoner euro medan den finländska andelen blir 60 miljoner euro. Infrastrukturminister Veronica Thörnroos har arbetat hårt och målmedvetet för att få till stånd denna lösning som egentligen är en åländsk behörighet som nu Finland är med och finansierar.

Trafiken ett dilemma för Mariehamn

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius hälsade på hos lagtingsgruppen i onsdags och redogjorde för vilka långsiktiga planer som Mariehamn och dess politiker har för framtiden. Detta är viktigt för hela Åland på samma sätt som hela Åland är viktigt för Mariehamn. I dag är bostadssituationen i staden under kontroll, det finns färdigt planerade tomter för cirka 2.000 inflyttare. Det räcker uppemot 20 år mot bakgrund av att staden växer med 60-70 personer per år. I planeringsstadiet finns nu Rönnbergs torg vid Östra utfarten för 130-170 lägenheter, beroende på slutresultatet.

Fokus på oljeskydd

Östersjöområdet är en ständig källa till oro för oss på Åland som ju finns mitt i havet. Bland hotbilderna finns risken för ett stort oljeutsläpp till följd av alla de transporter som dagligen och året runt passerar vår ö. Vi riskerar att drabbas hårt den dag som olyckan är framme och till råga på det är det oklart om vi till följd av vår demilitariserade status kan ta hjälp av gränsbevakningen och liknande militära organisationer. Dessutom är den åländska beredskapen mot just stora oljeutsläpp just nu minimal för att inte säga obefintlig.

Inte bara lokala frågor

Ålands lagting är inte bara ett lokalt parlament, eller... Det är det kanske men vi har många internationella avtal och förpliktelser som också måste skötas! Den här veckan har följande ganska udda ärenden hanterats: godkännande av ramavtal om partnerskap mellan EU och Socialistiska republiken Vietnam samt mellan EU och Republiken Filippinerna; överenskommelse med Estland om nödsituationer, godkännande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika och mycket mer.

Sidor