Lagtinget

Vi fortsätter bygga det goda samhället

Stärkta av ett stort förtroende från väljare över hela Åland fortsätter vi arbeta för det goda samhället. Oavsett roll är Centern en garanti för den trygghet och företagsamhet  som skapat den åländska välfärden och gjort det möjligt att bygga en stark självstyrelse. 

Enligt vår uppfattning är det småskaligheten, det enskilda engagemanget och alla företag som är viktigast i ålänningarnas vardag. Vi ställer oss tveksamma till den vänsterregering som är på väg att skapas och vi kommer att fortsätta hålla fokus på hela Åland som ett tryggt och jämställt samhälle. 

Ny fiskelag godkänd

Europeiska unionens fiskekontroll ska i fortsättningen vara ännu mer närvarande även för åländska yrkesfiskare. Det är resultatet av en ny lag som passerade lagtinget i onsdags. Alla inser att byråkratin egentligen blir för omfattande men tvingas ändå bita ihop. Reglerna är en konsekvens av mindre nogräknade nationers överfiske. Under utskottsbehandlingen framkom att ingen fiskart i dag är överfiskad norr om Gotland. Här kan alltså finnas möjligheter till utkomst för den flitige!

Utskottsja till utbyggd vindkraft

På fredagen enades finans- och näringsutskottet kring ett betänkande över landskapsregeringens förslag till sammanlagt 18 miljoner euro i stöd till tre vindkraftsparker. Vid sidan av det ska finska regeringen skjuta till 60 miljoner euro under samma tid. Innan projekten blir verklighet måste riksdagen i Helsingfors och det åländska lagtinget uppta anslagen i budgeten. Nu är i alla fall lagparagraferna på plats. Kvar finns egentligen bara den kommande finska regeringens besked om att riksdagens beslut kommer att respekteras – oavsett den nya regeringens sammansättning.

Frågor kring socialvårdslagar

Varför har inget hänt och varför denna senfärdighet för att hantera situationen? Den frågan ställde oppositionen till socialminister Carina Aaltonen (S) i onsdags. Skälet är den nya finländska sociallagstiftningen och det glapp som behandlingen i Ålands lagting medför innan nya blankettlagar kan antas. Det blev en debatt som studsade mellan golv och tak och mynnade ut i – inte så mycket. Carina Aaltonen hänvisade till ett ”enormt reformarbete” kring den nya sociallagstiftningen. Ordstriderna fortsätter på måndag.

KST-frågan allt hetare

Bara på några få dagar har temperaturen stigit rejält i KST-frågan, dvs. tanken på att bilda en helt ny kommunal socialtjänst som ska överta ett antal socialvårdsområden från kommunerna genom att det bildas ett nytt kommunalförbund med Ålands Omsorgsförbund som utgångspunkt. Idag fredag går tiden för remiss-rundan ut och igår sällade sig Mariehamns stad till de tveksammas skara. Läget är rätt komplicerat när merparten av kommunerna kräver en hel del förändringar samtidigt det börjar bli ont om tid.

Debatt om ny lotteriinspektion

I dag är ansvaret för Ålands penningautomatförening delat på två olika ministrar, finansministern och kansliministern. Dessutom finns i dag ingen tydlig myndighet för övervakning och kontroll som Paf kan förhålla sig till. Genom att skapa en ny lotteriinspektion blir det proaktiva arbetet mot spelberoende tydligare och i lagen slås också fast att åldersgränsen ska vara 18 år. Detta är dock ganska teoretiskt, PAF har sedan många år tillbaka på eget initiativ infört denna åldersgräns. Det blir lag- och kulturutskottet med Roger Slotte och Harry Jansson som får ta sig an lagförslaget.

Nytt stöd för hållbart skogsbruk

Lagtinget behandlade ett lagförslag om stöd till hållbart skogsbruk som vunnit stöd av ett enhälligt finans- och näringsutskott. I kölvattnet av det öppna hörande som utskottet stod värd för konstaterade ordförande Jörgen Pettersson att ”det är precis med skog som med annat samhällsbygge. Det gäller att i alla lägen tvinga sig själv att inta barnperspektivet. Genom att sköta om de små plantorna försäkrar man sig om att i framtiden kunna skörda de friska träden och förvandla dem till produktivt virke.

Stökigt kring nya körkorslagen

Få områden har varit lika omdebatterat som den nya körkortslagen. När lag- och kulturutskottets betänkande presenterades i lagtinget i onsdags blev debatten också yvig. Utskottet har gjort ganska omfattande tillägg i lagstiftningen vilket till viss del vållade huvudbry. Förutom rent teoretiska frågeställningar höjdes ögonbryn för att utskottet använt begreppet ”hen” i sitt betänkande.

Sidor