Kommuner- tvångssammanslagningar- seminarium

SEMINARIUM: Nu förbereds tvångssammanslagning av skärgårdens och landsbygdens kommuner. Vad betyder det i praktiken?

Frågeställningar för kvällen:

Hur påverkar  en ny storkommun människor i vardagen?

 Hur passar storskaliga lösningar in i ett småskaligt samhälle?

Hur ser lagstödet ut för kommunsammanslagningar?

Finns det andra vägar att välja?