Kommuner-tvångsammanslagningar

Rösta för kommunalt självbestämmande- gör din röst hörd

Efter att ha verkat i landskapspolitiken i snart 15 år som lagtingsledamot, minister och vicetalman blir  jag sällan förvånad. Utmaningarna och problemen tenderar att återkomma om än i oregelbundna cykler och med delvis förändrad karaktär. Men aldrig tidigare har jag varit med om att enskilda ministerar via insändare samt att den samlade landskapsregeringen via massutskick till 6 olika kommuner aktivt försökt styra en intern kommunal angelägenhet –  kommunalfolkomröstning 28/1. Landskapsregeringen har helt klart överskridit sina befogenheter både på en juridisk och moralisk nivå.