Kommuner-Självstyrelse- Agilt

Smått och snabbt slår stort och trögt

Det är mycket som tyder på att en verksamhets eller ett samhälles förmåga att klara av att förbli konkurrenskraftigt och attraktivt i dagens snabbt snurrande värld har en direkt koppling till dess förmåga till ständig förändring. För att Åland ska klara av att förbli konkurrenskraftigt och attraktivt måste vi fokusera på att organisera samhället så att vi snabbt kan förändra oss.