Kommuner-centralisering-effekter

Jag är inte emot färre kommuner

Debatten går het om kommunstrukturen just nu. Ett förslag som finns på bordet är att norra Åland borde vara en kommun. Om norra Åland blir en kommun så ska denna kommun ha 25 fullmäktigeledamöter.

Ser vi till var befolkningen finns på norra Åland så skulle mandatfördelningen bli enligt följande: Finström 10 ledamöter, Saltvik 7, Sund 4, Geta 2 och Vårdö 2. Det här betyder att ledamöterna från Finström och Saltvik har en stor majoritet.