jämställdhet-skärgården-prehospital

Åtgärdsmotion inlämnad- ambulanstransporter i skärgården

Historiskt sett har prehospital sjukvård enbart bestått i transport av patient från punkt A till punkt B. Napoleon Bonapartes chefskirurg var en av de första att anordna en transportkedja för sårade soldater från skadeplats till sjukhus. Den första bilburna ambulansen kom till Stockholm i början på nittonhundra talet. En förhöjd kunskapsnivå om den prehospitala vårdens betydelse i kombination med samhällets krav har lett till att utvecklingen av den prehospitala vården har gått från den enkla transporten till en viktig del av vårdkedjan.