Corona-Återhämtningsfond-EU

Återhämtningspengar från EU

Vad vill vi göra med de 12 miljonerna från EU:s återhämtningsfond? Det hittar man väl beskrivet i Centerns gruppanförande, som hölls av andre gruppledare Robert Mansén. Är man nyfiken på innehllet så hittar man hela anförandet nedan.
 

Gruppanförande - Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Centern 14.12.2020 – Robert Mansén

"Talman!