Arvs- och gåvoskatten- medborgarinitiativ

Centern stöder medborgarinitiativet om avskaffandet av arvs- och gåvoskatten

Tycker du att arvs- och gåvoskatten borde avskaffas? I så fall har du som är medborgare i Finland en möjlighet att påverka genom att stöda det medborgarinitiativ som inlämnats till Finlands riksdag.

Landskapet har ingen egen behörighet i denna fråga vilket innebär att beslutet i Finlands riksdag även kommer att gälla på Åland.