Åländsk Center

Åländsk Centers sommarting på Föglö

Ålands största folkvalda parti Centern höll sitt årliga sommarting på Föglö, restaurang Seagram, söndagen den 17 augusti. Ett fyrtiotal personer deltog livligt i både fiskbordsätning och diskussioner. Partiordförande Harry Jansson inledde tinget med en genomgång av läget, både globalt och lokalt. Den finansiella situationen är fortsatt ansträngd, arbetet med att utveckla självstyrelsen går vidare och alla ansträngningar måste till för att stävja alla former av missbruk i vårt samhälle, slog Harry Jansson fast.

Åländsk Center på plats i Malmö på Nordiskt Forum

Den nordiska kvinnorörelsen bjöd in till Nordiskt Forum i Malmö 12-16 juni 2014. Konferensen var en fortsättning på de nordiska konferenser som hölls i Oslo 1988 och i Åbo 1994. De konferenserna resulterade i konkreta förslag för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Nordiskt Forum samlade tusentals aktivister, organisationer, politiker och andra aktörer som diskuterade både nationella och internationella kvinnopolitiska frågor och strategier..

Vårstämman 14 maj 2014 på WHA

Den 14 maj höll Åländsk Center r.f. vårstämma på Wiklöf Holding Arena. Mötet inleddes med traktering, smörgåstårta och Grannas äppeljuice, för att följas av stadgeenliga handlingar där styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Mötets ordförande blev Jörgen Pettersson och det skötte han med den äran. EU-valskandidat Britt Lundberg blev intervjuad av partiordförande Harry Jansson och Mats Löfström, assistent till SFP:s EU-parlamentariker, berättade om hur viktigt det är för Åland och svenskfinland att få ett mandat i EU-parlamentet. Finansminister Roger Nordlund informerade om LBU och avbyteriet.

Cia Numelin ny partisekretare

En enig styrelse för Åländsk Center har valt Cia Numelin från Lemland till vik. partisekreterare under Jenny Schuhmeisters föräldraledighet. I första hand gäller vikariatet för ett år eller så länge Cia är tjänstledig från jobbet som bibliotekssekreterare i Lemlands kommun.

Vi är jättenöjda över den nya rekryteringen och i o m att Cia ställde upp för Centern i senaste lagtingsval har hon redan bra grepp om vad jobbet går ut på, säger partiledaren Harry Jansson.

Totalt hade sex personer sökt vikariatet.

Harry omvald – utan att själv vara på plats.

Åländsk Center omvalde vid sin höststämma sittande partiledaren Harry Jansson. Men detta först efter en omröstning där Harry besegrade utmanaren Veronica Thörnroos med rösterna 61-44. Segraren fick inte själv möjlighet att uppleva dramatiken eftersom ett inställt Helsingfors-flyg gjorde att kvällen istället tillbringades på Vanda flygfält i sällskap med resten av Ålandskommittén, den grupp som just nu förbereder den fjärde revisionen av Ålands landskapslag.

Svenska Centern besöker Åland

Åländsk Centers systerparti Sverige jobbar hårt med åländska frågor. Tack vare svenska Centerpartiet har en åländsk vängrupp startats i Sveriges riksdag och tack vare våra vänner i riksdagen kan ålänningarna snart få åtkomst till SVT Play. I en motion till riksdagen kräver svenska Centerpartiet att de regler som just nu utestänger ålänningarna från SVT Play ses över i skyndsam ordning. Detta samarbete gör att Åländsk Center och Centerpartiet i Sverige möts med jämna mellanrum för att diskutera gemensamma framtidsfrågor.

Sidor