Åländsk Center

Kom ihåg julgransinsamlingen!

Åländsk Center fortsätter att ta ansvar både i stora och små frågor. Med början klockan 18.00 på onsdag kväll 14/1 inleder vi den stora julgransinsamlingen med hjälp av frivilliga krafter. Det är andra året i följd som partiet rycker in när Mariehamns stad drar sig ur. Dessutom utvidgas upptagningsområdet till att även inkludera Solberget, Kalmarnäs och Godby! Vi samlas på onsdag kväll 18.00 på parkeringsplatsen söder om Select. I Godby äger samlingen rum vid Shellmacken. Alla är välkomna, vi tar bilder och filmar evenemanget för att redan från början sätta fart på valarbetet!

Höststämman på Röda Korsgåden 5 december 2014

I fredags höll Åländsk Centern sin Höststämma på Röda Korsgården. Efter den goda fisksoppan inledde partiordförande Harry Jansson mötet med att hälsa de drygt 50 personerna välkomna. Till stämmoordförande valdes vice lantrådet, tillika finansminister, Roger Nordlund. Med fast hand klubbades Harry Jansson till ordförande för 2015. Efter en spännande omröstning om viceordförandeposterna valdes Jörgen Pettersson till förste vice ordförande och till andra vice ordförande Annika Hambrudd.

Harry möter Juha

Partiledare Harry träffade igår 25 november finska Centerns partiledare Juha Sipilä i rikdsdagen i Helsingfors. "Jag gratulerade Juha till den senaste valgallupen som ger Centern 25,5% understöd. Jag skämtade även om att hittills har jag kunnat benämna mig som ledaren av nordns största Centerparti, en ställning som nu hotas" säger Harry med ett leende.

Soltunateserna hjälper oss att vinna valet

Politik handlar om att kommunicera. Genom att säga och skriva rätt saker kan man påverka samhället i den riktning man själv vill. För att lyckas med detta krävs en värdegrund som så tydligt som möjligt beskriver vad vi gör och vilka vi är. Inte att förglömma vilka vi skulle vilja vara. När partiet höll ett inledande varumärkesarbete på Soltuna senaste lördag mynnade en flera timmars lång diskussion ut i många och viktiga slutsatser vilka kommer att hjälpa oss att nå #valseger2015.

Kommungruppsmöte i Saltvik

Kommungruppen i Saltvik hade möte i söndags den 19 oktober 2014. På agendan fanns bland annat förslag inför årsstämman, val av kommungruppens ordförande, vice ordförande och sekreterare, diskussion om kommunal- och lagtingsval 2015 samt övriga frågor.

Till kommunguppsordförande valdes Mathias Johansson, vice ordförande blev Jessica Söderlund och Tom Jansson valdes till sekreterare.

Rapport från styrelsemötet i torsdags

Åländsk Center möttes för öppet styrelsemöte i Eckerö, Käringsund, senaste torsdag. Det blev ett välbesökt möte med cirka 30 deltagare, trots att hela Saltvikscentern uteblev till följd av ”krisen” i kölvattnet av tillsättandet av ny kommundirektör. Efter inledningen där Hubertus von Frenckell berättade om planerna för Käringsund och Eckerö pågick mötet i nästan tre timmar och det vädrades många åsikter. Bland annat uttrycktes vikten av att budskapen från Centern i viktiga frågor bör vara enstämmigt och att debatterna bör föras innan beslutet kommuniceras, inte tvärtom.

Sidor