Åland- vårdreform-möjliga lösningar

Ålandsavdraget- bra eller dåligt

Finansministeriet föreslår att det skall införas ett Ålandsavdrag på 12,5 % i statsbeskattningen för att neutralisera effekterna av Social- och hälsovårdsreformen på Åland som genomförs i Finland. Om det är ett bra eller dåligt förslag är ännu för tidigt att säga eftersom Ålandsavdraget bara är en del i ett större paket. Som jag ser det måste självstyrelsen respekteras och åtminstone följande större principiella frågeställningar klargöras;

1. Är 12,5 % rätt nivå på kompensationen, vi har ännu inte fått se de bakomliggande siffrorna och beräkningarna.