Åland-Kommuner

Fem sätt att ena Åland

Det åländska samhället är på väg att splittras till följd av Ålands landskapsregerings agerande gentemot kommunerna. Vi tycker det är olyckligt med tanke på alla andra utmaningar som självstyrelsen står inför.
Åländsk Center har i mer än fyrtio år utvecklat det åländska samhället och vi tror mycket på självstyrelsen, både mot Finland och för kommunerna gentemot landskapet.
Vi inser också att vår välfärd är utmanad och vi blundar absolut inte för verkligheten. Däremot har vi en annan syn än sittande LR på hur vårt samhälle ska hanteras.
Våra förslag är följande: