Nyheter

30 maj 2017
Kommunernas framtid

Meddelandet gällande reformen av kommunstrukturen debatterades i plenisalen den 29 maj. Debatten gick het efter ordförande Jörgen Petterssons anförandet. Hela anförandet kan läsas nedan.


 


Talman,


den föreslagna kommunreformen stöper i grunden om det åländska samhället och gör att färre är med och tar ansvar. Därför vill jag lägga till några tankar kring denna kommunala...

Skrivet av i kategorin Kommuner framtid
10 maj 2017
Därför skall vi folkomrösta

Därför ska vi folkomrösta


Landskapsregeringen avser tvångssammanslå våra kommuner till 5 stycken nya så kallade bärkraftiga kommuner. Beslutet har fattats av regeringspartierna Liberalerna, Moderat samling och Socialdemokraterna. Landskapsregeringen har medvetet låtit bli att involvera oppositionspartierna Centern, Obunden samling, Ålands Framtid och Ålands Demokrati utan avser med en...

Skrivet av i kategorin Kommunstruktur
30 mar 2017
Inbjudan seminarium- Hur ska vi äta i framtiden?


Ålands Hållbara Livsmedelsstrategi heter dokumentet som Ålands producentförbund (ÅPF) tagit fram under det senaste året. Arbetet har antagits av landskapsregeringen och diskuterats i lagtinget. Just nu är det i händerna på social- och miljöutskottet och åsikterna är många och starka kring om detta är det bästa.


Mot den här bakgrunden ordnar Åländsk Center ett seminarium om...

Skrivet av i kategorin Seminarium
16 mar 2017
Smått och snabbt slår stort och trögt

Det är mycket som tyder på att en verksamhets eller ett samhälles förmåga att klara av att förbli konkurrenskraftigt och attraktivt i dagens snabbt snurrande värld har en direkt koppling till dess förmåga till ständig förändring. För att Åland ska klara av att förbli konkurrenskraftigt och attraktivt måste vi fokusera på att organisera samhället så att vi snabbt kan förändra oss.


Om den...

Skrivet av i kategorin Kommuner-Självstyrelse- Agilt
01 mar 2017
Fem sätt att ena Åland

Det åländska samhället är på väg att splittras till följd av Ålands landskapsregerings agerande gentemot kommunerna. Vi tycker det är olyckligt med tanke på alla andra utmaningar som självstyrelsen står inför.

Åländsk Center har i mer än fyrtio år utvecklat det åländska samhället och vi tror mycket på självstyrelsen, både mot Finland och för kommunerna gentemot landskapet.

Vi inser...

Skrivet av i kategorin Åland-Kommuner

Sidor