Nyheter

30 mar 2017
Inbjudan seminarium- Hur ska vi äta i framtiden?


Ålands Hållbara Livsmedelsstrategi heter dokumentet som Ålands producentförbund (ÅPF) tagit fram under det senaste året. Arbetet har antagits av landskapsregeringen och diskuterats i lagtinget. Just nu är det i händerna på social- och miljöutskottet och åsikterna är många och starka kring om detta är det bästa.


Mot den här bakgrunden ordnar Åländsk Center ett seminarium om...

Skrivet av i kategorin Seminarium
16 mar 2017
Smått och snabbt slår stort och trögt

Det är mycket som tyder på att en verksamhets eller ett samhälles förmåga att klara av att förbli konkurrenskraftigt och attraktivt i dagens snabbt snurrande värld har en direkt koppling till dess förmåga till ständig förändring. För att Åland ska klara av att förbli konkurrenskraftigt och attraktivt måste vi fokusera på att organisera samhället så att vi snabbt kan förändra oss.


Om den...

Skrivet av i kategorin Kommuner-Självstyrelse- Agilt
01 mar 2017
Fem sätt att ena Åland

Det åländska samhället är på väg att splittras till följd av Ålands landskapsregerings agerande gentemot kommunerna. Vi tycker det är olyckligt med tanke på alla andra utmaningar som självstyrelsen står inför.

Åländsk Center har i mer än fyrtio år utvecklat det åländska samhället och vi tror mycket på självstyrelsen, både mot Finland och för kommunerna gentemot landskapet.

Vi inser...

Skrivet av i kategorin Åland-Kommuner
14 feb 2017
Vårdö vill vara en skärgårdskommun


Centern fortsatte på söndagen den kommunrunda som pågått sedan i fjol höstas. Vårt mål är att åka runt och lära oss av den vardag som folk delar.


Den här gången var Vårdö målet och ett trettiotal vårdöbor slöt upp för att prata framtid. På Vårdö togs alla med överraskning då Ålands landskapsregering över en natt beslöt att Vårdö, dit det krävs en eller två färjor för att komma, inte...

Skrivet av i kategorin Vårdö-Kommunrundan-Skärgårdskommun
09 feb 2017
Centern besökte Föglö

Föglö är skärgårdskommunen där företagsamheten blomstrar. Här pratas fjorton språk till följd av arbetskraftsinvandring till fiskindustrin som är kommunens i särklass största arbetsgivare. Föglö förser en hygglig del av hela Finland med hälsosam fisk.

För att detta ska kunna ske måste transporterna från Föglö till omvärlden vara täta och förutsägbara. Här är vardagen inte riktigt perfekt...

Skrivet av i kategorin Kommunrundan-Föglö-hela Åland

Sidor