Nyheter

27 mar 2018
Trafiken är skärgårdens livsnerv

Det har sagt många gånger tidigare men tål att upprepas, trafiken är skärgårdens livsnerv. Det är också en av orsakerna till att Centern har varit med i det konkreta arbetet för att skapa så goda förutsättningar för skärgårdstrafiken som möjligt. Som exempel kan nämnas fleråriga turlistor, ett utvecklat bokningssystem (som ännu kan bli bättre) , driftsprivatisering med inbesparingar om cirka 3...

Skrivet av i kategorin Trafik-skärgården
22 mar 2018
SEMINARIUM: Nu förbereds tvångssammanslagning av skärgårdens och landsbygdens kommuner. Vad betyder det i praktiken?

Frågeställningar för kvällen:


Hur påverkar  en ny storkommun människor i vardagen?


 Hur passar storskaliga lösningar in i ett småskaligt samhälle?


Hur ser lagstödet ut för kommunsammanslagningar?


Finns det andra vägar att välja?


 


Landskapsregering har som mål att till år 2022  tvinga samman 15 av de åländska kommunerna  till 3 storkommuner.  Kvällens...

Skrivet av i kategorin Kommuner- tvångssammanslagningar- seminarium
21 mar 2018
Att bo hemma inte alltid bästa lösningen i äldrevården

Den allmänna uppfattningen hos många myndigheter är att ”alla gamla vill bo hemma så länge som möjligt”.


Det är sant, så länge vi är friska till kropp och själ. Lika sant som att alla vill vara friska, sköta hemmet, köra bil, resa till södern på vintern, dansa, simma, gå på teater…… Vi gamla vill alltså ha det som alla andra har det. Och alla känner till att en dag behöver man hjälp av...

Skrivet av i kategorin Åldrevården
12 mar 2018
Centern stöder medborgarinitiativet om avskaffandet av arvs- och gåvoskatten

Tycker du att arvs- och gåvoskatten borde avskaffas? I så fall har du som är medborgare i Finland en möjlighet att påverka genom att stöda det medborgarinitiativ som inlämnats till Finlands riksdag.


Landskapet har ingen egen behörighet i denna fråga vilket innebär att beslutet i Finlands riksdag även kommer att gälla på Åland.


Arvs- och gåvoskatten är, som den är utformad idag,...

Skrivet av i kategorin Arvs- och gåvoskatten- medborgarinitiativ
05 feb 2018
Vi lyssnar på kompetensen

Psykologföreningen m.fl. hade ett upprop i Ålandstidningen den 30/1 om behovet av en primärvårdspsykolog för barn och ungdomar i åldern 7 till 17 år. Undertecknare av uppropet är människor som jobbar både i våra kommuner, landskapet, tredje- och privata sektorn. Människor med bred kompetens och kunskap inom området har kommit fram till ett konkret förslag för att förebygga lindring och måttlig...

Skrivet av i kategorin Psykisk ohälsa-barn och unga-kompetens

Sidor