Nyheter

11 apr 2018
Centern fortsätter att jobba för hela Åland

Två av tre Sundsbor säger nej tack till kommunsammanslagning med Finström och Geta. Detta trots att kommunindelningen initierats av de tre kommunerna själva. Eller för att vara tydlig, processens främsta pådrivare har varit nuvarande regeringspartier liberaler, socialdemokrater och moderater.


Jag har inget att anmärka mot detta. Politik är att vilja och beslutet har tillkommit i...

Skrivet av i kategorin Kommunsammanslagningar
05 apr 2018
Åtgärdsmotion inlämnad- ambulanstransporter i skärgården

Historiskt sett har prehospital sjukvård enbart bestått i transport av patient från punkt A till punkt B. Napoleon Bonapartes chefskirurg var en av de första att anordna en transportkedja för sårade soldater från skadeplats till sjukhus. Den första bilburna ambulansen kom till Stockholm i början på nittonhundra talet. En förhöjd kunskapsnivå om den prehospitala vårdens betydelse i kombination...

Skrivet av i kategorin jämställdhet-skärgården-prehospital
28 mar 2018
Centern tar avstånd från ministerstyre och diktatpolitik

Enligt uppgifter i media hotar kommunminister Nina Fellman ( S ) med att Finström, Geta och Sund straffas med 1,5 miljoner i uteblivet ekonomiskt stöd ifall kommunerna inte går samman redan om nio månader. Samtidigt låter ministern förstå att kommunerna även kan straffas genom att landskapsregeringen bl.a. vägrar ta det ekonomiska ansvaret för Dånöbrons ombyggnad.

Centerns lagtingsgrupp...

Skrivet av i kategorin Kommuner- diktatstyre-tvångssammanslagningar
27 mar 2018
Trafiken är skärgårdens livsnerv

Det har sagt många gånger tidigare men tål att upprepas, trafiken är skärgårdens livsnerv. Det är också en av orsakerna till att Centern har varit med i det konkreta arbetet för att skapa så goda förutsättningar för skärgårdstrafiken som möjligt. Som exempel kan nämnas fleråriga turlistor, ett utvecklat bokningssystem (som ännu kan bli bättre) , driftsprivatisering med inbesparingar om cirka 3...

Skrivet av i kategorin Trafik-skärgården
22 mar 2018
SEMINARIUM: Nu förbereds tvångssammanslagning av skärgårdens och landsbygdens kommuner. Vad betyder det i praktiken?

Frågeställningar för kvällen:


Hur påverkar  en ny storkommun människor i vardagen?


 Hur passar storskaliga lösningar in i ett småskaligt samhälle?


Hur ser lagstödet ut för kommunsammanslagningar?


Finns det andra vägar att välja?


 


Landskapsregering har som mål att till år 2022  tvinga samman 15 av de åländska kommunerna  till 3 storkommuner.  Kvällens...

Skrivet av i kategorin Kommuner- tvångssammanslagningar- seminarium

Sidor