Nyheter 2015

15 sep 2015
Utan inflyttning stannar Åland

Det behövs fler ålänningar. Mångfald är en styrka och vi välkomnar inflyttning i vårt åländska samhälle. På Åland finns i dag över åttio olika nationaliteter och över 10.000 ålänningar är födda någon annanstans.


Centern vill göra det lättare för företag att rekrytera arbetskraft utifrån. Det kräver att vi förstärker områden som attraherar inflyttning och gör det enklare att arbeta och...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
14 sep 2015
Utbildning ska pågå hela livet

Smarta människor bygger framtid. Vår grundskola ska finnas nära medborgarna och våra lärare ska vara välutbildade. Vi arbetar för livslångt lärande och att bygga skolor anpassade för såväl lärare som elever. Vi fortsätter utveckla Högskolan på Åland och Ålands gymnasium och lyfter fram såväl praktiska kunskaper som teoretiska yrkesutbildningar. Alla behövs för ett välkomnande samhälle.


...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
10 sep 2015
Resurserna ska fördelas rättvist

Hela Åland ska leva. Landskapsandelssystemet är till för hela Ålands trygghet och skapar förutsättningar för tillväxt. Vi ska uppdatera systemet men vi glömmer aldrig att Åland är en helhet där alla delar är lika viktiga och lika värdefulla. Alltid.


Barnperspektivet bär vi ständigt med oss. De beslut vi fattar i dag ska hålla för de generationer som kommer. I praktiken betyder det att...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
09 sep 2015
Trafik ska alltid gå att lita på

Öliv är fantastiskt, när transporterna fungerar. Centern arbetar för goda flygförbindelser mellan Åland och omvärlden, i första hand med Stockholm, Åbo och Helsingfors. Vi jobbar för för säkra trafiklösningar genom bland annat ytbeläggning och breddning av vägnätet i glesbygden, rondeller, gång- och cykelvägar med mera. Vi vill införa en fungerande kollektivtrafik som möjliggör arbetspendling...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
08 sep 2015
Grönt är framtiden för Åland

Åland är den gröna ön i det blå havet. Den bilden ska förstärkas ytterligare. Östersjön och vår närmiljö ska skyddas och dricksvattentäkterna skötas. Vi arbetar för närproducerad mat, förnyelsebar energi och hållbar ekonomi. Centern vill att vårt örike ska vara en föregångare när det gäller grön utveckling, ett samhälle där vi med hjälp av energi från förnybara källor minimerar människans...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång

Sidor