Nyheter 2015

24 sep 2015
Nolltolerans mot narkotika

Livet ska levas nyktert. Hela Åland arbetar aktivt för att förändra attityderna till alkohol och andra droger. Familjens roll och de sociala nätverken är mycket viktig. Samhället bör stötta familjerna i det angelägna arbetet med att sätta gränser för de egna barnen. Missbrukarvården ska erbjuda stöd för anhöriga till missbrukare. Polis och tull ska ha tillräckliga resurser för bl.a....

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
23 sep 2015
Polisen ska jobba på hela Åland

Åland ska med lag byggas. En egen poliskår är unikt till och med för självstyrda områden. Åland borde tydligare lyfta fram det faktum att polisen är en åländsk behörighet. Vi vill stärka den åländska polisens profil och samtidigt trygga såväl utbildning som fortbildning på svenska. Den åländska polisen måste samtidigt ges resurser och stöd som säkerställer ålänningarnas grundtrygghet och...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
21 sep 2015
Kyrkan ska bli mer åländsk

Centern vill föra den åländska kyrkan närmare ålänningarna. Ålands Prosteri bör få en status som har sin förankring även i självstyrelsen och som möjliggör för församlingarna att skapa egna lösningar som tryggar svenska språket i all verksamhet. Samtidigt bör fjärrstyrningen av åländsk jord upphöra så


att inte Kyrkostyrelsen i Finland längre avgör hur församlingarnas fastighetsinnehav...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
18 sep 2015
Ålands plats i världen

I år är det 94 år sedan Nationernas Förbund (NF) i juni 1921 avgjorde Ålandsfrågan om Ålands statstillhörighet. Finland och Sverige ingick då Ålandsöverenskommelsen om ett stärkt nationalitetsskydd för ålänningarna. Utvecklingen i Ålands närregioner gör det angeläget att åter stärka Ålands internationella status. Centern vill att Förenta Nationernas roll som Nationernas Förbunds arvtagare i...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
16 sep 2015
Vattnet är livet

Vatten av god kvalitet och smak prioriteras i alla övergripande beslut. Åland behöver säkra sina vattentillgångar för framtiden med ökad bosättning och påverkan på vårt yt- och grundvatten. Genom att skydda våra vattentillgångar kan vi utveckla andra näringar som turism, industriellt företagande och jord- och skogsbruk.


Vi värnar om den privata äganderätten. Inrättandet av...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång

Sidor